Geschiedenis

De club werd in oktober/november 1982 opgericht. Het bestuur werd gevormd door Lieske Kuipers, Jilde Kuperus en Ed Johanzoon, kort daarna aangevuld met een vierde lid in de persoon van Peter Vennik.

Op 30 oktober 1995 werden de statuten vastgelegd bij notaris Mr. Yntze Rieuwerd Hoekstra in aanwezigheid van Regina Ludwina Rijpkema, secretaris en Harm Steneker, penningmeester.
Het huidige bestuur wordt gevormd door:

- Martin Boonstra voorzitter
- Brenda Dokkuma secretaris
- Jolanda Lolkema penningmeester
- Sietske Potijk algemeen bestuurslid

Ed Johanzoon, voormalig bestuurslid en oud-trainer werd tijdens het vijfentwintigjarig jubileum op 21 april 2006 benoemd tot erelid.
De club telt gemiddeld vijftig tot zestig leden. De opkomst is sterk afhankelijk van allerlei aspecten en omstandigheden.

Lange tijd heeft de club een deelname van jeugdleden gekend. In de jaren tachtig was de belangstelling zeer groot. Daarna nam het aantal jeugdleden sterk af, maar was het nog rendabel om ermee door te gaan.
Voor het seizoen 2009/2010 echter is vanwege geringe belangstelling besloten de deelname voor jeugdleden te beëindigen.
Een aantal van hen is doorgestroomd naar de senioren.

Op woensdagmorgen van 9:30 tot 11:00 uur en op maandagavond van 20:00 tot 21:45 uur kunnen de leden spelen in de Doniahal.

In de jaren negentig kreeg de Badmintonclub St. Nicolaasga een naamsverandering en heet voortaan De Plûmkejeiers.

Uit een nota uit 1985 blijkt dat de huur voor de sporthal in februari hfl 422,50 per maand bedroeg.

Bijna ieder jaar wordt ter afsluiting van het seizoen een toernooi georganiseerd, waarbij partners en/of introducés van harte welkom zijn. Hoewel er hard en heftig wordt gestreden om de plaatsen op het erepodium, is het vooral een gezellig samenzijn.
De club is vooreerst een club voor recreanten, maar middels een kleurensysteem worden de spelers naar niveau ingedeeld. Om het speelniveau te verbeteren wordt training gegeven en tijdens partijen worden sterke spelers bij die van een iets lager niveau ingedeeld.
Het blijft echter belangrijk dat iedereen vooral met veel plezier kan spelen.

In het verleden werd deelgenomen aan competities met clubs of verenigingen uit andere plaatsen. Op die manier werd ervaring opgedaan en was duidelijk waar we stonden.

De spelregels voor het badminton nu zijn nagenoeg gelijk aan die van toen. De grootste verandering is de puntentelling. Tegenwoordig wordt gespeeld tot 21 en gaat de opslag bij een fout direct over naar de tegenpartij. Is bij een heren-, dames- of een gemengd dubbelpartij de stand (voor de tegenpartij) even, dan slaat de speler in het rechtervak op. Bij een oneven stand slaat de speler in het linkervak op.

Traditioneel werd bij aanvang van een gemengd dubbelpartij de dame in het rechterserveervak opgesteld. Toch was dat geen voorschrift of regel. De dame mag ook in het linkerserveervak beginnen.
Evenwel zien we dat ook nu nog steeds de dame rechts begint. Traditioneel ingesleten.

Er kan door de koppels gekozen worden om voor en achter te spelen of naast elkaar, waarbij elke speler verantwoordelijk is voor het eigen gebied of vak. Bij een koppel dat goed op elkaar is ingespeeld, kan worden afgesproken dat men de verdediging van elkaar overneemt waar en wanneer nodig. Daarbij moet wel sprake zijn van een echt team, anders lopen de spelers elkaar voor de voeten of is het onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Een klassiek verschijnsel is, dat beide spelers bij twijfel de shuttle willen terugslaan, met mogelijk nare gevolgen.

Bij het toernooi voor senioren wordt gestreden voor de eerste, tweede en derde plaats.
Bij het jeugdtoernooi krijgt iedereen een prijs of medaille uitgereikt, maar er is een gouden , een zilveren en een bronzen medaille voor de nummer een, twee en drie.
Glenn Stoker heeft als jeugdlid drie keer achtereenvolgend de eerste prijs gewonnen. Daarna promoveerde hij naar de groep grotere of oudere jeugd.

Het laatste jeugdtoernooi werd gehouden op maandag 20 april 2009.
De organisatie en leiding was in handen van Frits Romijn, geassisteerd door Hedy Nijhoff die na het toermooi ook de prijzen uitreikte.
Er waren zes deelnemers, waarbij soms heftig werd gestreden om te winnen. Uiteindelijk werd Rudolf Philips winnaar van het toernooi.

Het toernooi voor volwassenen eventueel met partners werd gespeeld op 19 april 2009. Ook daar was het af en toe behoorlijk spannend.
Tijdens een gezellig samenzijn voor de lunch werden in de kantine van de Doniahal belegde broodjes en heerlijke soep geserveerd en genuttigd.
Strategieën werden besproken, maar uiteindelijk gingen de ereplaatsen en prijzen voornamelijk naar de partners van de leden. Dat betekent voor de plumkejeiers in het nieuwe seizoen harder trainen en beter hun best doen.