Informatie

Speeltijden:

maandagavond 20:00 uur tot 21:45 uur
Informatie bij mevr. B. Dokkuma. 06-10091382
woensdagochtend 09:30 uur tot 11:00 uur
Informatie bij mevr. S. de Jong. 0513-431624

Locatie:

Doniahal
Dobbeleane 15
8521 KS, Sint Nicolaasga

Bestuursleden:

Martin Boonstra voorzitter 06-46814898
Brenda Dokkuma secretaris 06-10091382
Jolanda Lolkema penningmeester 0513-432147
Sietske de Jong algemeen bestuurslid 0513-431624

Klik hier om uw vraag te stellen via ons contact formulier

Contributie 2019/2020:

Vanaf 17 jaar tot 21:45 uur. € 95,- per speelseizoen
13 t/m 16 jaar tot 21:00 uur. € 72,50 per speelseizoen
Familiekorting (meerdere leden van één familie) € 4,- per persoon
 
Het speelseizoen loopt van september t/m april.
 
Rekeningnr. Badmintonvereniging St. Nicolaasga
NL26RABO0334740185